kubusie babaci3Dzień Babci i Dziadka w „Wesołych Kubusiach” obchodziliśmy w lutym. Na zaproszenie wnuków przybyli wyjątkowi goście. Każda z grup przygotowała własny program artystyczny. Dziadkowie z radością i łzami wzruszenia obserwowali młodych aktorów z zaangażowaniem recytujących wiersze i swoje kwestie przeplatane piosenkami. Po części artystycznej wszyscy udali się do swoich sal. Wnuki wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i razem brali udział w dalszych zabawach i poczęstunku.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW OBECNYCH KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informujemy, że do 31 marca br. trwa etap potwierdzania woli kontynuacji w rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

Wolę kontynuacji edukacji w klasie I mogą potwierdzić:

  • rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym r/sz. do oddziałów przedszkolnych (6, 7 i nieliczne odroczone 8-latki).
  • uczniowie klas I, których rodzice podjęli decyzję, że ich dziecko będzie kontynuowało edukację w klasie I w kolejnym roku szkolnym,

Ważne !

Jednocześnie informujemy, że obecni uczniowie klas I, których rodzice będą chcieli potwierdzić wolę kontynuacji w klasie I w kolejnym roku szkolnym w innej szkole niż ta do której obecnie uczęszczają, mają taką możliwość.

1 marca br. o godz. 16.00 pod adresem: www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (otwarcie placówki 1 września 2016 r.), na stanowiskach pedagogicznych, administracyjnych i obsługi, mogą składać swoje CV w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (pok. 216,217,218), ul. Franciszka Klimczaka 2, w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zapisy uczniów do kl. II-VI w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że zapisy uczniów do klas od II do VI w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, będą prowadzone od 14 marca do 8 kwietnia 2016 r. Do ww. klas będą przyjmowane wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie. Informacja o obwodach szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1.09.2016 r. dostępna jest pod linkiem: http://wilanow.pl/attachments/article/2600/wykaz%20ulic_obwody%20szk%C3%B3%C5%82%20podstawowych%20od%201%2009%202016%20r.pdf).


W dniach od 14.03 do 8.04. 2016 r. rodzice uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które mają siedzibę na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, podanie o przyjęcie do kl. II-VI Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie składają w sekretariacie szkoły, do której aktualnie dziecko uczęszcza, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy sekretariatu.
Rodzice uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, innych niż wymienione powyżej, mogą zapisać swoje dziecko w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, w sali widowiskowej (parter) według niżej podanego harmonogramu:

  • 14.03-18.03.2016 r. (poniedziałek-piątek), w godz. 16.00 -18.00;
  • 19.03.2016 r. (sobota), w godz. 10.00 – 15.00;
  • 29.03-1.04.2016 r. (wtorek-piątek), w godz. 16.00 – 18.00;
  • 2.04.2016 r. (sobota), w godz. 10.00 – 15.00;
  • 4.04-8.04. 2016 r. (poniedziałek-piątek), w godz. 16.00 – 18.00

Rekrutacja uczniów do kl. I i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, odbywa się za pomocą elektronicznego systemu. Od 1 marca 2016 r. trwa rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego pod adresem: www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl.   Rekrutacja do klas I rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 358. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i  złożyć w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. Działa tam Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą nr 212/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r. W postępowaniu rekrutacyjnym, czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 wykonuje dyrektor Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Załączniki:
Podanie o przyjęcie dziecka do kl. II-VI w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie