olimpDo 11 października gimnazja z całej Polski mogą zgłaszać uczniów do II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest o co walczyć! Najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni na elitarne warsztaty z tworzenia start-upów i otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii. Organizatorem zawodów jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która już od 11 lat przeprowadza Olimpiadę Przedsiębiorczości – jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

klub mlodziezowyZapraszamy licealistów do pierwszego w Wilanowie Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez SAS Stowarzyszanie Aktywni dla Stegien.
Spotkania będą odbywać się od 21 września w każdy poniedziałek, w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolegiackiej 3.
Jedynymi kryteriami uczestnictwa w Klubie jest: głowa pełna pomysłów, chęć działania poza szkołą i poznawania nowych osób.
Zapisy i informacje prowadzone są na stronie www.trzymajmysierazem.waw.pl i fb.com/RazemNaStegnach.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich  i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Warszawa stolicą Europy w 2030 roku”. Celem konkursu jest plastyczne przedstawienie wizji Warszawy jako nowoczesnej, prężnie rozwijającej się europejskiej metropolii w 2030 roku. Nadesłane na konkurs prace powinny przedstawiać marzenia, oczekiwania lub wizje autorów dotyczące Warszawy w przyszłości, zarówno w wymiarze lokalnym, europejskim jak i międzynarodowym.

Informujemy, że 14 września 2015 r. rozpoczyna się III tura naboru uczestników do projektu. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

    posiadają obywatelstwo polskie,
    są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
    są uczniami: V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016,
    nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
    są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2014 r. był niższy niż 1340 zł.

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 14 – 30 września, do godziny 15.00.

wyprawka olowkiZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników "Wyprawka szkolna". Prezydent m.st. Warszawy 29 lipca br. podpisała zarządzenie nr 1078/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zgodnie z którym wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2015/2016 należy składać w szkołach w terminie do 10 września br.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków wraz z instrukcjami dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy :

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/8553-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20152016