b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_nie_otworzy_przedszkoli.png

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, opiekunów i rodziców Warszawa nie otworzy miejskich przedszkoli i żłobków 6 maja. Rząd nie wydał rozporządzenia z wytycznymi sanitarnymi, a jedynie ogólne komunikaty w Internecie.

b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_wakacje_przedszkola.png

Drodzy rodzice!

w tym roku Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z tzw. dyżurów wakacyjnych we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
W tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa, aby zminimalizować mieszanie się dzieci z różnych placówek, będziemy proponować następujące rozwiązanie:
 -  w okresie lipiec - sierpień 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą przez 6 tygodni prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki; przez okres 2,5 tygodnia pozostaną zamknięte.
-  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, okres przerwy w funkcjonowaniu placówki uzgodnią wspólnie dyrektorzy przedszkoli/szkół z radą przedszkola/radą rodziców
-  przedszkola/szkoły nie będą prowadziły zapisów na dyżury wakacyjne dla dzieci z innych placówek.

W okresie przerwy w funkcjonowaniu placówki nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi będą mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_szkoy_i_egzaminy_pdfio.png

Informujemy o zarządzeniu nr 513/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: Tutaj >>

b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_przerwa_w_szkoach.png

Mieszkańcy Wilanowa,

informujemy, że żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Terminy matur i egzaminy dla ósmoklasistów zostaną podane na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem.