zima128 lutego zakończyła się akcja „Zima w Mieście 2014”.
Przez dwa tygodnie uczniowie wilanowskich szkół brali udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Punkty dziennego pobytu zorganizowano w dwóch placówkach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i w Zespole Szkół nr 79.

Spotkania z ekspertami OKE, prezentacje uczelni z kraju i zagranicy, warsztaty kariery – to tylko niektóre pozycje programu tegorocznego Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który "Perspektywy" organizują wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Będą prezentacje Liceów i Techników, Salon Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad.

Zapraszamy do Pałacu Kultury i Nauki w dniach od 6 do 8 marca 2014 r. w godz. 9.00 - 16.00.

Informacje dostępne są tutaj.

 

Na terenie Wilanowa działają cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja, prowadzone przez m.st. Warszawę.
Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
ul. Przyczółkowa 27
2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26;
4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30.

Gimnazja:
1. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
2. Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2  im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30

Rada m.st. Warszawy w 2013 r. podjęła trzy uchwały dotyczące wilanowskich szkół podstawowych i gimnazjów, które weszły w życie w dniu 1 września 2013 r.:

1. Uchwałę nr XLIX/1408/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 w Zespół Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17.

2. Uchwałę nr L/1462/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy przedszkola oraz zmiany obwodu szkoły podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

3. Uchwałę nr L/1463/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W załącznikach do ww. uchwał określone zostały obwody szkół oraz podany został wykaz ulic należących do obwodu danej szkoły.

Na mapie internetowej można sprawdzić przynależność adresu do obwodu szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, która ze szkół podstawowych jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Szkoły Podstwowe i Obwody Szkół Podstawowych, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowienie szkoły.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, które z gimnazjów jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Gimnazja i Obwody Gimnazjów, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowiednie szkoły.

W Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" dużo się ostatnio działo...
Dzieci wzięły udział w uroczystości przygotowanej dla kochanych babć i dziadków, z okazji ich święta.
Nie zabrakło także atrakcji karnawałowych. Dzieci świetnie się bawiły podczas Pirackiego Balu Karnawałowego.

przed1przedsz2

b_420_0_16777215_00_images_przedszkole_dzien_dobrego_jedzenia.JPGW poniedziałek, 18 listopada wilanowskie przedszkolaki uczestniczyły w  spotkaniu edukacyjnym z okazji Dnia Dobrego Jedzenia, którego gospodarzem było Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina”.