Czytaj więcej: Zapraszamy na piknik w SP nr...

Informujemy o zarządzeniu nr 961/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP pod linkiem

Czytaj więcej: Zapraszamy na piknik w...

Czytaj więcej: Przegląd mini-teatrzyków...

Serdecznie zapraszamy Rodziców Wilanowskich Przedszkolaków do udziału w Przeglądzie mini teatrzyków dziecięcych w dniu 20 maja o godz. 10.00 na ul. Radosnej 11.

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola nr 56 "Wesołe Kubusie". 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne. Szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/jak-zostac-stypendysta/