Informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" są dostępne poniżej: 

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w-prawo-w-0