MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

TAK: farby i opakowania po farbach, opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergenty i opakowania po detergentach opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, tusze, tonery do drukarek, kleje, opakowania po klejach, baterie i akumulatory, oleje i tłuszcze jadalne, mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (nie większy niż 25cm), np.: czajniki, suszarki, głośniki).

NIE: odpady remontowo-budowlane, duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, leki.

Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK-i przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11:00 do 18:30 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 17:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w 40 lokalizacjach.

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych problematycznych MPSZOK znajduje się -Tutaj