• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 3672, 6846 ha
  • Liczba mieszkańców - 36 495 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 34 544 (stan z dnia 31 grudnia 2017 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  1 951 (stan z dnia 31 grudnia 2017 r.)