tabliczka-pomocspol

Od 1 października 2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB  prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Równej 10/3.
W dniu 16 stycznia 2014 r. po ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego Zarządzeniem Nr 5424/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy ogłoszono częściowe wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wybrana została oferta Stowarzyszenia Otwarte Drzwi pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”. W dniu 17 stycznia 2014 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, a Miastem Stołecznym Warszawa  - Dzielnicą Wilanów zawarta została umowa nr WIL/WSS/B/B/VI/3/8/5/24/2014-2015/18 na realizację w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane jest w dwóch lokalizacjach: w lokalu nr 27a przy ulicy Przyczółkowej i lokalu nr 13 przy ulicy Kubickiego 17. Finansowane jest ze środków Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy. Kwota dotacji na lata 2014 – 2015 wynosi 1 364 208 zł. Dom jest organizacyjnie wyodrębnioną, dzienną placówką rehabilitacyjną, działającą 12 miesięcy w roku, przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00-16.00. Jest elementem systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Głównym celem działalności placówki jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi usług wspierająco – aktywizujących poprzez zwiększenie zaradności i niezależności życiowej, podniesienie poziomu ich życia, a także integracji społecznej. W wybranych przypadkach celem rehabilitacji jest również odzyskanie, bądź nabycie zdolności do podjęcia aktywności zawodowej.
W Domu organizowane są następujące formy rehabilitacji i wsparcia: 


Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób chorujących psychicznie:
•    terapia zajęciowa z elementami aktywizacji zawodowej:
- pracownia plastyczno-rękodzielnicza
- pracownia kulinarna
- pracownia komputerowa 
•    treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu:
- trening porządkowy
- trening higieniczno-kosmetyczny
- trening radzenia sobie z chorobą
- trening umiejętności życiowych
•    trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
- trening komunikacji
- trening asertywności
- trening radzenia sobie ze stresem
- trening funkcji poznawczych
- trening rozwiązywania problemów
- trening aktywnego rozwoju osobistego
•    trening rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego
- aktywność kulturalno- oświatowa w środowisku
- edukacja obywatelska
- zajęcia kulturoznawcze
- klub filmowy
- język angielski
•    zajęcia terapeutyczne
- sesje społeczności
- grupa terapeutyczna
- diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna
      - muzykoterapia
•    terapia ruchowa
- gimnastyka z elementami jogi


Chętnych zapraszamy do kontaktu:
Marta Żukowska- Kierownik Domu
Tel. 22 649 45 66
kom. 509-492-870
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.