Przedstawiamy Ogólnomiejską Stronę Informacyjną o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy
Strona ta powstała z inicjatywy organizacji i instytucji współpracujących w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego. Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.

W roku  2011 organizacje pozarządowe skupione w Komisji dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego udzieliły mieszkańcom Warszawy 46 330 bezpłatnych konsultacji (prawnych, zawodowych, psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych, obywatelskich i mediacji).

www.poradnictwo.waw.pl