Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Wilanów uprzejmie informuje, że zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Warszawy ujęto w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przyjętym uchwałą Nr LXI/1631/2018  Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa - Stolica Czystości - www.czysta.um.warszawa.pl.

Obowiązki właścicieli/ najemców nieruchomości: http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/informator1

Szanowni Mieszkańcy - segregacja odpadów jest wymogiem XXI wieku

Segregując odpady mniej zapłacisz za wywóz śmieci, 

  • Przeterminowane leki możesz zostawić w każdej aptece, 
  • Wykaz punktów, w których można oddać przeterminowane leki i termometry rtęciowe - link
  • Kupując w sklepie nowe opony, sprzęt RTV, AGD dowiedz się u sprzedawcy, gdzie możesz oddać zużyty,
  • Stare akumulatory możesz bezpłatnie zostawić na stacjach benzynowych,
  • Zużyte baterie możesz oddać w punktach zbiórki (Urząd Dzielnicy Wilanów, większość szkół i przedszkoli). 
  • Wykaz punktów, w których można oddać baterie i akumulatory - link