Informacje dotyczące przyjęć do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019 będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne


11 stycznia 2018 r. opublikowany został komunikat dotyczący zasad przyjęć do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019, link:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/17951_zasady-przyjec-do-klas