Informacje dotyczące przyjęć do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne