Informacje dotyczące przyjęć do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022 będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link