Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link