Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 są publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Rada m.st. Warszawy 9 lutego 2017 r. podjęła uchwałę nr XLI/1061/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, która została zmieniona uchwałą nr LX/1592/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

Poniżej linki do wersji elektronicznej obu uchwał:

1. Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r.:
2. Uchwała nr LX/1592/2018 Rady m.st. Warszawy z 11 stycznia 2018 r. – zmieniająca uchwałę nr XLI/1061/2017