Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymi, które weszły w życie od 25 lipca br.

Tymczasowa procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego - link.

Тимчасовий порядок поводження з тваринами, які переміщуються з некомерційною метою до 5 штук, супроводжуючи біженців, які в’їжджають до ЄС з України через зовнішній кордон Польщі під час військового конфлікту - link.

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI) znajdują się w linkach poniżej

link - zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt - wersja Word

link - zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt - wersja PDF

 

ZWIERZĘTA – DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDAWANE PRZEZ DZIELNICĘ:

Wydział Ochrony Środowiska wydaje:
§ Zezwolenie na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej (do pobrania ze strony: wom.warszawa.pl, zakładka ochrona środowiska) należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów.
Rasy psów uznawanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 77 poz.687): amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.
§ Decyzje administracyjne o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacji. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów (do pobrania ze strony: www.wom.warszawa.pl, zakładka ochrona środowiska). Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie potwierdzające wpis reproduktora do księgi albo rejestru, świadectwo pochodzenia reproduktora, świadectwo zdrowia reproduktora, pozytywna opinia podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr o użytkowaniu reproduktora w punkcie kopulacyjnym (kserokopie - oryginały do wglądu).
§ Zezwolenie na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta lub mieszańca charta. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć rodowód charta lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca charta (wniosek do pobrania ze strony www.wom.warszawa.pl, zakładka ochrona środowiska). Wniosek składa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów (do pobrania ze strony: www.wom.warszawa.pl, zakładka ochrona środowiska).

PADŁE ZWIERZĘTA - PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA:

Urząd Dzielnicy Wilanów informuje, iż posiada umowę na wywóz i utylizację zwłok padłych zwierząt z terenu ulic gminnych.

Wywozem z pozostałych ulic zajmuje się Zarząd Oczyszczania Miasta.

W przypadku znalezienia zwłok padłego zwierzęcia Urząd Dzielnicy Wilanów prosi o zgłaszanie tego faktu pod jeden z poniższych numerów telefonów:

Zarząd Oczyszczania Miasta – infolinia całodobowa – 0 800 800 117
Urząd Dzielnicy Wilanów Wydział Ochrony Środowiska – 22 443-50-16 lub 18
Ekopatrol Straży Miejskiej – 986

Uwaga: Zwłoki należy pozostawić w miejscu znalezienia!!!


OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI:

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby opiekujące się kotami wolnobytującymi mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie gniazda kotów (powyżej 5 kotów) i złożenie oświadczenia w Wydziale Ochrony Środowiska. W ramach pomocy w dokarmianiu Urząd wydaje karmę dla zarejestrowanych kotów oraz skierowania na kastrację/sterylizację i leczenie. W przypadku trudności związanych ze złapaniem kota skierowanego na ww. zabieg w Wydziale Ochrony Środowiska można wypożyczyć klatkę.

Zwierzęta bezdomne i wolno żyjące na terenie Dzielnicy Wilanów objęte są również bezpłatną opieka weterynaryjną. Usługi weterynaryjne na terenie Dzielnicy świadczy Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Wila - Vet, ul. Kosiarzy 37 lok. 70, (róg Al. Wilanowskiej), tel 022 642 77 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.wila-vet.pl. Klinika zajmuje się również zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, poszkodowanymi w wypadkach. W przypadku braku możliwości transportu zwierzęcia poszkodowanego w wypadku prosimy o kontakt ze Strażą Miejską pod nr tel. 986 lub Wydziałem Ochrony Środowiska pod nr tel. 22 443 50 17