Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów zajmuje się utrzymaniem studni oligoceńskich przy ul. Królowej Marysieńki i Lentza. Ujęcia wody czynne są cały tydzień w godzinach: 7.00 – 21.00.