Zasady uzyskiwania zgody na usunięcie drzew

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów  - link
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów - link

Wniosek na usunięcie drzewa: - link