• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 3672, 6846 ha
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 30 183 (stan z dnia 31 grudnia 2015 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  1 784 (stan z dnia 31 grudnia 2015 r.)