• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 3672, 6846 ha
  • Liczba mieszkańców - 35 928 (stan na 30 września 2017 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 34 060 (stan z dnia 30 września 2017 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  1 868 (stan z dnia 30 września 2017 r.)