Z pomocy doradcy zwodowego mozna jeszcze skorzystać w:

Centrum Doradztwa w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1,
ul. Stawki 10, tel. 22 831 16 83

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży
Plac Defilad, te. 22 656 66 48

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
ul. K. I. Gałczyńskiego 4, tel. 22 827 62 50