14 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, na mocy której

zostały zmienione obwody dwóch szkół podstawowych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego,
  2. Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Obwody szkół podstawowych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja,
  2. Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
  3. Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

pozostają bez zmian.

 

W załącznikach znajdują się wykazy punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych:

  1. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
  2. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
  3. Punkty adresowe przypisane do obwodu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja, Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego