Zespół 10 szkół z 5 różnych krajów – Bośni i Hercegowiny, Czech, Kosowa, Polski i Słowacji, będzie przez najbliższy rok wdrażał wspólny międzynarodowy projekt pod tytułem „Szkoły budują demokrację”. Projekt ma na celu utworzenie sieci 10 szkół z 5 współpracujących ze sobą krajów oraz wprowadzenie innowacji metodycznej polegającej na połączeniu nauczania przedmiotowego z potrzebami społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu ( uczniowie i nauczyciele ) będą wspólnie uczyć się w jaki sposób rozumiana jest demokracja oraz jak są realizowane jej zasady w różnych społeczeństwach, biorąc pod uwagę wpływy kultury, tradycji oraz współczesne uwarunkowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą i rozwiną umiejętności krytycznego myślenia, umiejętność współdziałania w grupie i na poziomie międzynarodowym oraz będą w stanie zastosować zdobytą wiedzę w środowisku lokalnym.
Czas trwania projektu : marzec 2015 – kwiecień 2016