Celem Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcenie ich do zdobywania wiedzy o gospodarce. Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem. Poziom trudności zadań w eliminacjach kolejnych szczebli zwiększa się, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Podczas zawodów uczestnicy nie tylko rozwiązują dziedzinowe testy wiedzy, ale także biorą udział w interaktywnej grze menadżerskiej on-line. Zawodnicy w 3-osobowych zespołach prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo i podejmują decyzje dotyczące kierunku jego rozwoju. Podczas gry sprawdzana jest nie tylko wiedza zawodników, ale również ich umiejętności w zakresie myślenia analitycznego, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i podejmowania decyzji na ich podstawie, współdziałania w zespole oraz negocjacji.

W I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości wzięło udział ponad 1100 zawodników ze 120 szkół z całej Polski. Najlepsi uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymali wysokiej jakości sprzęt multimedialny. W tym roku także liczmy na duże zainteresowanie olimpiadą. Dlatego już teraz zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli na naszą stroną internetową www.gop.edu.pl, na której znajduje się formularz rejestracyjny oraz regulamin zawodów.