Zapraszamy na dni otwartych drzwi wilanowskich gimnazjów i Liceum. im. St. Kostki Potockiego. Harmonogram spotkań:

- 26 lutego w godz. 17.00-20.00 - Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30,

- 17 marca o godz. 18.00 - Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej przy ul. Uprawnej 9/17,

- 12 kwietnia o godz. 17.00 - XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26.

ZAPRASZAMY!