Zgodnie z procedurą przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA, szkoły po 3 latach od uzyskania Certyfikatu mogą ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony, przedkładając odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z przeprowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Bezterminowy Certyfikat w bieżącym roku szkolnym został przyznany 24 szkołom.
W roku szkolnym 2016/2017 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 206 szkół.
Podczas uroczystości ponadto 17 szkół otrzymało Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.
Listę wyróżnionych szkół znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronach internetowych:
• Certyfikaty WARS i SAWA VII edycja: https://prezi.com/no17jxl1bt8s/vii-edycja-wis/
• bezterminowe przedłużenie Certyfikatu: https://prezi.com/zvgbr0aarvaf/2016-szkoy-ktorym-zosta-przeduzony-certyfikat/
• Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” VII edycja:https://docs.google.com/presentation/d/1WegWr27XDYH84Gn5Hsx7OZnnzkD2S6xgM3GsSTWQD0k/edit?usp=sharing
W prezentacjach WARS i SAWA gwiazdką zostały oznaczone te szkoły, których wnioski Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie.
Wspieranie rozwoju uczniów o różnorodnych zdolnościach i predyspozycjach twórczych jest jednym z priorytetów m.st. Warszawy. Warszawa od stuleci jest miastem, w którym rodzą się nowe pomysły, oraz miastem, które przyciąga i pozwala na rozwój uzdolnionym osobom. Programy „Szkoła z pomysłem” oraz „WARS i SAWA” doskonale wpisują się w kontynuowanie tych nurtów, na których opiera się rozwój Warszawy.
Październikową uroczystość wręczania Certyfikatów i Wyróżnień uświetnił pokaz popularno – naukowy przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik pn. „Umysł Przyłapany”, o tym jak iluzjoniści oraz spece od reklamy wykorzystują wiedzę o funkcjonowaniu naszego umysłu, oraz jak różnorodnie postrzegamy otaczający nas świat.
Galę poprowadził Pan Artur Wolski, nauczyciel i animator kultury oraz pomysłodawca i organizator wielu twórczych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej. Oprawę fotograficzną uroczystości zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie.
Wszystkim wyróżnionym szkołom GRATULUJEMY!