Informujemy o zarządzeniu nr 1410/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP pod linkiem