Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Unii Europejskiej za 10 lat”.

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach prowadzonego projektu pod nazwą „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Unii Europejskiej za 10 lat” Celem konkursu jest promowanie idei Unii Europejskiej oraz wskazanie korzyści płynących z bycia obywatelem Europy w kontekście dziesięcioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Przekazujemy informację na temat rekrutacji do Przedszkola nr 420 w Warszawie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8.

Zapraszamy do udziału w I Wilanowskim Konkursie Młodych Talentów „Szuflada 2014”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja, Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina”), ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa, tel./fax (22)648-49-35  www.zsp3.edupage.org
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Pani Justyna Dudziak, nauczyciel muzyki w ZSP3

PARTNERZY:
1.Centrum Kultury Wilanów
2. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
 
PATRONAT KONKURSU:
Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Pan Ludwik Rakowski
    
CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest ożywianie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży. Inspirowanie ich do rozwijania własnej twórczości oraz poszukiwania nowych utworów muzycznych.

zima128 lutego zakończyła się akcja „Zima w Mieście 2014”.
Przez dwa tygodnie uczniowie wilanowskich szkół brali udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Punkty dziennego pobytu zorganizowano w dwóch placówkach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i w Zespole Szkół nr 79.

Spotkania z ekspertami OKE, prezentacje uczelni z kraju i zagranicy, warsztaty kariery – to tylko niektóre pozycje programu tegorocznego Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który "Perspektywy" organizują wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Będą prezentacje Liceów i Techników, Salon Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad.

Zapraszamy do Pałacu Kultury i Nauki w dniach od 6 do 8 marca 2014 r. w godz. 9.00 - 16.00.

Informacje dostępne są tutaj.