Na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, od 1 września 2017 roku działa sześć przedszkoli, pięć szkół podstawowych oraz jedno liceum ogólnokształcące.
Oddziały dwóch gimnazjów, które mają siedzibę na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 1 września 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zostały włączone do szkół podstawowych, z którymi dotychczas tworzyły zespoły szkół:
- oddziały Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej zostały włączone do Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego.
- oddziały Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz zostały włączone do Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz.

Przedszkola:
- Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie”, ul. Gubinowska 28/30,
- Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Przyczółkowa 27,
- Przedszkole 416, ul. Syta 123,
- Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka”, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8,
- Przedszkole nr 424, ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J,
- Przedszkole nr 427, ul. Radosna 11.

Szkoły Podstawowe:
- Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Przyczółkowa 27,
- Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17,
- Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79, im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26,
- Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30,
- Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10.

Liceum Ogólnokształcące
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26.

16 marca 2017 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła następujące uchwały:

Tabela nr 1 „Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę” załącznika nr 1 „Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. określa granice obwodów szkół podstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r.

Tabela nr 2 „Klasy dotychczasowych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę (szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach)” do załącznika nr 2 „Plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach oraz granice obwodów tych gimnazjów i klas gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do wyżej przywołanej uchwały określa szkołę, w której prowadzone będą oddziały gimnazjów oraz granice ich obwodów, które będą obowiązywały od 1 września 2017 r.

W oficjalnym serwisie mapowym opublikowana została warstwa obwodów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 - określonych uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Serwis jest dostępny pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl, a warstwa obwodów znajduje się w katalogu edukacja.”

W załączniku znajduje się wykaz ulic w obwodach szkół podstawowych od 1.09.2017 r.

Na stronie internetowej Biura Edukacji opublikowane zostały informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2013/2014:

  •  wiadomości oraz dokumenty związane z rekrutacją dzieci urodzonych w latach 2008 - 2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014;
  •  harmonogram rekrutacji dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych oraz sześcioletnich i siedmioletnich do klas I na rok szkolny 2013/2014.


Dwie wilanowskie szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27,Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17,

8 października 2012 r., podczas uroczystości w Centrum Nauki Kopernik otrzymały certyfikat Warsa i Sawy - szkoły wspierającej uczniów uzdolnionych. Gratlujemy!

W załącznikach znajdują się oba certyfikaty:
Certyfikat SP 104 im. Macieja Rataja
Certyfikat SP 169 im. Orła Białego

Załączniki:
Download this file (SP104_Certyfikat_Wars i Sawa_2012.JPG)SZP104_certyfikat[ ]1557 kB
Download this file (SP169_Certyfikat_Wars i Sawa_2012 jpg.pdf)SZP169_certyfikat[ ]260 kB

Od 1 września 2012 r. orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli i szkół w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będzie wydawał zespół orzekający w sprawach autyzmu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, przy ul. Narbutta 65/71.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I - IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.