Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy - Tutaj , od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.

Pamiętaj!

  • nie myj opakowań, słoików i innych odpadów
  • opróżniaj opakowania z resztek zawartości
  • odrywaj wieczka od pojemników
  • zgniataj puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady
  • nie wrzucaj mięsa oraz innych odpadów pochodzenia zwierzęcego do BIO
  • odpady BIO to wyłącznie resztki roślinne (wyjątkiem są skorupki od jajek)
  • wyrzucaj odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach z papieru pakowego, gazet, papieru lub folii.
  • segreguj tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj

Papier
TAK
: czyste opakowania z papieru, tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony(zgniecione),
zeszyty, papier biurowy

NIE: zatłuszczonych opakowań z papieru, kartonów po mleku czy sokach, zużytych ręczników
papierowych, zużytych chusteczek

Pamiętaj!
Brudny, zatłuszczony papier i karton nie nadają się do segregacji, a kartony i inne papierowe opakowania złóż lub zgnieć.
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj.

Metale i tworzywa sztuczne
TAK: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności
NIE: zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, puszki i pojemniki po farbach, butelki po olejach samochodowych, opakowania po aerozolach, opakowania po olejach silnikowych, zatłuszczony pojemniki po żywności.

Pamiętaj!
Puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem zgnieć lub złóż.
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj. 

Szkło
TAK: opakowania szklane, w szczególności: puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach
NIE: szkło stołowe, ceramika, wyroby ze szkła żaroodpornego, szkło okienne, lustra, szyby, żarówki, świetlówki, porcelana

Pamiętaj!
Zbite szklane naczynia takie jak kubki, talerze czy lustra wyrzucaj do odpadów zmieszanych.
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj.

Bio
TAK: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych
NIE: resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce, olej jadalny, ziemia i kamienie, odchody zwierząt

Pamiętaj!
Pamiętaj, że chodzi o bioodpady pochodzące z gospodarstw domowych. Sery, jogurty, masła i inne wyroby mleczne są produktem odzwierzęcym i nie wyrzucamy ich do odpadów BIO! Tak samo żywności, w której skład wchodzi jakikolwiek produkt pochodzenia zwierzęcego. Wyjątkiem są skorupki jajek!
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj.

Bio - gastronomia/targowisko
TAK: pozostałości części roślinnych (obierki, resztki warzyw i owoców) oraz odpady pokonsumpcyjne (niezjedzone posiłki, w tym pozostałości pochodzenia zwierzęcego i z tłuszczów)
NIE: kości i mięso surowe (pochodzące z przygotowania żywności), olej jadalny, ziemia i kamienie

Pamiętaj!
Nie wyrzucaj zlewek (np. zupy i innych odpadów w postaci ciekłej) oraz zużytego oleju kuchennego pochodzącego
z restauracji czy obiektów gastronomicznych. Pojemnik BIO – gastronomia/targowisko przeznaczony jest tylko dla punktów handlowych.
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj.

Odpady zmieszane
TAK: np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe,
żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia
NIE: sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, AGD, baterie i akumulatory, odpady budowlane i remontowe, odpady zielone, leki oraz chemikalia

Pamiętaj!
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników
na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK-u.
W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj.

Gabaryty
TAK: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów
NIE: sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: stare pralki, lodówki), materiały i odpady budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, ramy okienne, drzwi, niesprasowane, duże kartony, opony samochodowe

Pamiętaj!
Odpady wielkogabarytowe zostawiaj w wyznaczonym do tego miejscu, nie wcześniej niż na 24h przed planowanym odbiorem.
Zapytaj swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
Sprawdź harmonogramy odbioru  - Tutaj 
Więcej informacji o odpadach wielkogabarytowych znajduje się - Tutaj

Zielone
TAK: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie
NIE: kamienie, popiół, ziemia

Pamiętaj!
Odpady zielone odbierane są od marca do listopada.

Więcej informacji o odpadach zielonych znajduje się - Tutaj

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów - Tutaj