HALE SPORTOWE

ul. Wiertnicza 26, tel. 22 885 00 60 w. 108 - recepcja,  101 - biuro

ul. Gubinowska 28/30, tel. 22 842 93 60

ul. Uprawna 9/17, tel. 22 842 99 89

PŁYWALNIE

ul. Wiertnicza 26, tel. 22 885 00 60 w. 108 - recepcja,  101 - biuro
Strona internetowa pływalni

ul. Gubinowska 28/30, tel. 22 842 93 60

BOISKA ORLIK

ul. Syta 123

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

W miesiącach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-październik na obu obiektach dostępni są trenerzy w następujących godzinach: poniedziałek - piątek 16.30-21.00, sobota - niedziela 15.00-21.00
W lipcu i sierpniu: poniedziałek - piątek 16.30-21.00, sobota - niedziela 16.00-21.00.

BOISKA SZKOLNE

ul. Uprawna 9/17, tel. 22 842 99 89

ul. Przyczółkowa 27, tel. 22 648 49 35

ul. Wiertnicza 26, tel. 22 842 24 33 (boisko trawiaste)

LODOWISKO

ul. Gubinowska 28/30 - przy Zespole Szkół nr 2

 

PLACE ZABAW

ul. Radosna 11

ul. Lentza

ul. Vogla 40A (nad jez. Powsinkowskim)
ul. Zaściankowa, róg Bruzdowej
ul. J. Jabłonowskiego

ul. Gronowa (Powsin)

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej