Harmonogram pracy specjalistów na rok 2018  w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, z siedzibą przy  ul. F. Klimczaka 4, III p. pok. 303, 305 znajduje się pod linkiem - link

Harmonogram spotkań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów w roku 2018.

 • Styczeń: 04, 11, 18, 25.
 • Luty: 01, 08, 15, 22.
 • Marzec: 01, 08, 15, 22.
 • Kwiecień: 05, 12, 19, 26.
 • Maj: 10, 17, 24.
 • Czerwiec: 07, 14, 21, 28.
 • Lipiec: 05, 12, 19, 26.
 • Sierpień: 02, 09, 23, 30.
 • Wrzesień: 06, 13, 20, 27.
 • Październik: 04, 11, 18, 25.
 • Listopad: 08, 15, 22, 29.
 • Grudzień: 06, 13, 20, 27.

Posiedzenia Komisji będą odbywać się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, III p. pok. 304 w godzinach 16:30 – 18:00.

Członkowie KRPA Dzielnicowego Zespołu Wilanów dyżurują w każdy poniedziałek, w godz. 16:15 – 17:45, ul. Klimczaka 4 , budynek B, III p, pokój 304.

Nr tel. (22) 44 35 079 czynny w dniach posiedzeń Komisji i w czasie dyżurów członków Zespołu.

 

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w 2017 r. ul. Klimczaka 4, III p. pok. 303

Harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień

Harmonogram dyżurów prawnika

Harmonogram dyżurów psychologa

Harmonogram dyżurów kuratora specjalisty

 

ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC W RODZINIE - JEŚLI MASZ TAKI PROBLEM, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, czy innymi środkami psychoaktywnymi, jeśli jesteś ofiarą, czy świadkiem przemocy w rodzinie możesz zgłosić się do Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego lub Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy powoływane są przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Główne zadania, jakie realizowane są przez Zespól na rzecz Mieszkańców dzielnicy to:
1. Podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz grupach roboczych.
Skład Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w roku 2017 przedstawia się następująco: Marzena Koziar, jako Przewodnicząca oraz członkowie: Andrzej Panek, Justyna Adamska, Dorota Pentz-Gutowska oraz Elżbieta Wdowiak.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "przemoc w rodzinie".

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – DZIELNICOWY ZESPÓŁ WILANÓW

Harmonogram posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów w 2017 roku:

styczeń – 5, 12, 19, 26
luty – 2, 9, 16, 23
marzec – 9, 16, 23, 30
kwiecień – 8, 13, 20, 27
maj – 4, 11, 17, 25
czerwiec – 1, 8, 22, 29
lipiec – 6, 13, 20, 27
sierpień – 3, 10, 24, 31
wrzesień – 7, 14, 21, 28
październik – 5, 12, 19, 26
listopad – 9, 16, 23, 30
grudzień – 7, 14, 21, 28

Posiedzenia Komisji będą odbywać się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, III p. pok. 304 w godzinach 16:30 – 18:00.

Dyżury członków Komisji będą odbywać się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, III p. pok. 304 i 305 w godzinach 16:15 – 17:45, w poniedziałki.

Nr tel. (22) 44 35 079 czynny w dniach posiedzeń Komisji i w czasie dyżurów członków Zespołu.

 *******************************************************************************************************************

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – terminy dyżurów specjalistów w 2016 r.

Szanowni Państwo, jeżeli znajdujecie się w trudnej sytuacji życiowej, zmagajcie się z problemami i szukacie pomocy w ich rozwiązaniu zapraszamy od 18.01.2016 r. do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych, konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, oraz także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. Dyżury specjalistów odbywają się przy ul. Franciszka Klimczaka 4 (budynek B Urzędu Dzielnicy Wilanów), III piętro, pokój 303. Telefon (22) 443 50 79 czynny podczas dyżuru.

( tabela terminów )

 PROGRAMY:

W związku z umową z dnia 30.07 br. Nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/23/424/2014/274 zawartą pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Fundacją Europejskie Centrum Edukacji „Po prostu” na realizację zadania publicznego pt. „100% MNIE BEZ ZAGŁUSZACZY” oraz umową z dnia 30.07 br. nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/22/423/2014/272 zawartą pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Fundacją Europejskie Centrum Edukacji „Po prostu” na realizację zadania publicznego pod tytułem pt. „WAŻNE SPRAWY PRZEDSZKOLAKA”, zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych zadaniach.

„100% MNIE BEZ ZAGŁUSZACZY”

 

„WAŻNE SPRAWY PRZEDSZKOLAKA”

 

 

PROGRAMY:

W związku z umową z dnia 30.07 br. nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/21/422/2014/273 zawartą pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Fundacją „Mederi” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Razem Lepiej” oraz umową z dnia 30.07 br. nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/20/421/2014/271 zawartą pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na realizację zadania publicznego pod tytułem ”Program profilaktyczny Niebieska Linia – bezpieczna szkoła”,  zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych zadaniach.(załączniki na DOLE STRONY).

 

 

TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC W RODZINIE - JEŚLI MASZ TAKI PROBLEM, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, czy innymi środkami psychoaktywnymi, jeśli jesteś ofiarą, czy świadkiem przemocy w rodzinie możesz zgłosić się do Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Punktu  Informacyjno  – Konsultacyjnego lub Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Dzielnicowe zespoły realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy powoływane są przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Główne  zadania, jakie realizowane są  przez Zespól na rzecz Mieszkańców dzielnicy to:  
1.    Podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2.    Podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
3.    Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz grupach roboczych.


W dniu 13 lutego 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5547/2014 Prezydenta m.st.  Warszawy, którym powołano  skład Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2014. Stanowią go: Marzena Koziar, jako Przewodnicząca oraz członkowie: Andrzej Panek , Lilianna Bednarczyk, Małgorzata Kowalewska oraz Elżbieta Wdowiak.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "przemoc w rodzinie"

********************************************************************************************************************

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 4, (nowy budynek B Urzędu Dzielnicy Wilanów), zaprasza Mieszkańców znajdujących się:

 • w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniubedących w kryzysie,
 • uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających
 • doświadczających przemocy lub stosujących przemoc,

na BEZPŁATNE konsultacje i porady: psychologiczne, specjalisty pracy socjalnej, specjalisty policjanta oraz prawnika.

TERMINY:

 • psycholog - 26 stycznia, 2 lutego,23 marca, 13 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 10 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia – w godzinach 16.30 – 19.30
 • specjalista policjant - 23 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7 października, 4 listopada, 2 grudnia - w godzinach 16.30 - 19.30
 • prawnik - 28 i 30 stycznia, 6 i 20 lutego, 6 i 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 8 i 22 maja, 12 i 19 czerwca, 2 i 3 lipca, 6 i 7 sierpnia, 4 i 18 września,2 i 16 października, 6 i 20 listopada, 4 i 18 grudnia - w godzinach 16.30 – 19.00
 • specjalista terapii uzależnień – 5 i 19 października, 2, 16 i 30 listopada, 7 grudnia – w godzinach 13.30-16.30

Uprzejmie informujemy, że dyżur specjalisty terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w dniu 12.06.2015 r. w godz. 14.00-17.00 zostaje przeniesiony na dzień 2.06.2015 r. w godz. 9.30-12.30.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6.03.2015 r. odwołany zostaje dyżur prawnika w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny mieści się w nowym budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4 (budynek B),  III piętro, pok. 303 tel. 22 443 50 79

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – DZIELNICOWY ZESPÓŁ WILANÓW

Harmonogram posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów w 2016 roku:


Styczeń: 7, 14, 21, 28
Luty: 4, 11, 18, 25
Marzec: 3, 10, 17, 31
Kwiecień: 7, 14, 21, 28
Maj: 5, 12, 19,
Czerwiec: 2, 9, 16, 23
Lipiec: 7, 14, 21, 28
Sierpień: 4, 11, 18, 25
Wrzesień: 1, 8, 15,22
Październik: 6, 13, 20, 27
Listopad: 3, 10, 17, 24
Grudzień:  1, 8, 15, 22

Posiedzenia KRPA Dzielnicowego Zespołu Wilanów odbywają się w godzinach 16:30 – 18:00. Członkowie KRPA Dzielnicowego Zespołu Wilanów dyżurują w każdy poniedziałek, w godz. 16:15 – 17:45, ul. Klimczaka 4 , budynek B, III p, pokój 304.

Adres korespondencyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wilanów: ul. F. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowych informacji na temat pracy Komisji i Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pod nr telefonów; 22 443  49 55 i 22 443 49 57.

 

POZNAJ SWOJĄ SIŁĘ I ZATRZYMAJ PRZEMOC
W RODZINIE

slonik.JPG

Pewien mały chłopiec zobaczył w cyrku słonia. Słoń był przywiązany jedną nogą do pala wbitego w ziemię. Chłopiec zauważył, że kołek był tylko małym kawałkiem drewna, który tkwił w ziemi zaledwie kilka centymetrów. I chociaż łańcuch był mocny i gruby chłopcu wydawało się oczywiste, że tak duże i silne zwierzę mogłobyz łatwością uwolnić się z kołka i uciec. Chłopcu nie dawało to spokoju i zaczął pytać wszystkich najbliższych dorosłych: „Dlaczego słoń nie ucieknie?”. Dorośli odpowiadali często: „Pewnie dlatego że jest wytresowany.” Ale ta odpowiedź chłopca nie satysfakcjonowała i dopytywał „Skoro jest wytresowany to dlaczego jest przywiązany?”. Nikt nie potrafił udzielić chłopcu logicznej odpowiedzi aż do czasu.....

                        czytaj więcej