W trakcie 7 dni seniorzy będą mieli okazję do korzystania z oferty poszerzającej ich wiedzę na temat wykorzystania Internetu oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń w tym zakresie. Zaproponowane wydarzenia obejmą m.in. organizację warsztatów tematycznych, gier i zabaw z Internetem oraz pozwolą uzyskać wparcie w ramach organizowanych punktów konsultacyjnych.