Diagnostyka przeciwnowotworowa dla mieszkanek Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy.


Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy informuje, że istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w Przychodniach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów.

Badania cytologiczne są wykonywane w Przychodni przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 20 (telefon 22 736 80 10) oraz w Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 (telefon 22 641 34 02).

Diagnostyka mammograficzna wykonywana jest w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 po uprzednim uzyskaniu skierowania z poradni  „K”  w wymienionych przychodniach.

Zachęcamy mieszkanki Wilanowa do przeprowadzenia badań profilaktycznych.
Prosimy o przekazywanie powyższej informacji koleżankom i sąsiadkom.