W dniu 26 maja 2019 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Dzielnicy Wilanów zostało utworzonych 20 obwodowych komisji wyborczych, w tym jedna to obwód odrębny. Jak zawsze przy okazji wyborów mamy dla Państwa propozycję pracy przy ich organizacji. Osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach wyborczych prosimy o jak najszybsze wypełnienie formularza załączonego poniżej i dostarczenie go do Urzędu Dzielnicy Wilanów. Zgłoszenia przyjmuje pani Anna Kubów w pok. 103 na I piętrze w budynku przy ul. F. Klimczaka 2 (tel. 22 443 50 52). Do 26 kwietnia jest czas na zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach przez komitety wyborcze. Komisje zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego do dnia 6 maja 2019 r. W tych wyborach liczba członków komisji zależy od wielkości danego obwodu i wynosi od 5 do 13 osób. Jedna komisja przeprowadza całą procedurę głosowania, a następnie sporządza protokół z wynikami głosowania. Nie ma podziału na tzw. komisję „dzienną” i „nocną”.

Wynagrodzenie za pracę przy wyborach zostało ustalone na następującym poziomie:
Przewodniczący Komisji – 500 zł
Zastępca przewodniczącego – 400 zł
Członek Komisji – 350 zł

Aby móc uczestniczyć w pracach komisji należy m.in. być wpisanym do rejestru wyborców na terenie województwa mazowieckiego, nie tylko w Warszawie (np. poprzez meldunek).

O kolejności przyjęcia w skład komisji decyduje moment złożenia wypełnionego formularza w Urzędzie Dzielnicy.

Więcej informacji o wyborach pod linkiem

Informujemy, że posiedzenie połączonych Komisji: Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego oraz Inwestycji i Finansów odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 18:00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2.

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24, przy al. Rzeczypospolitej 14, w okresie przedświątecznym:

  • 19 kwietnia 2019 r. będzie czynna w godzinach 8:00-16:00;
  • 20 kwietnia 2019 r – sobota będzie nieczynna

 Zajęcia – ze względu na trwający strajk nauczycieli – zostały częściowo zawieszone.

 

Czytaj więcej: Dni otwarte doradztwa...Doradca zawodowy zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 organizuje 27 kwietnia w godzinach 14.30-16.30 w CK "ALTO" spotkanie dla rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum z Wilanowa, aby dać rodzicom i dzieciom możliwość otwartego spotkania, na którym mogliby rozwiać swoje wątpliwości dotyczące rekrutacji i wyboru szkoły.

Czytaj więcej: Lato w mieście 2019

Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 rozpoczęły się od 18 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:
https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action.   Szczegółowe Informacje dotyczące Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie.

 

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że wszystkie informacje w związku ze strajkiem nauczycieli dostępne są na stronie internetowej Biura Edukacji LINK.  Dostępna jest tam także bezpłatna oferta przygotowana przez Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów i Bibliotekę Wilanowską, gdzie będzie można spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole jest zamknięte. UWAGA! Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też zapraszamy z rodzicami/opiekunami. Szczegółowych informacji o swojej ofercie udzielają nasze instytucje.

Czytaj więcej: Strajk nauczycieli –...

Najnowszy numer "Informatora Wilanowskiego" jest już dostępny. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej: Nowy numer

 

Załączniki:
Download this file (INF_NR25_WWW.pdf)INF_NR25_WWW.pdf[ ]4636 kB

W związku z planowanym otwarciem Przedszkola nr 440 przy ul. Latoszki 24, poszukujemy kadry do pracy w placówce. Poszukiwani są nauczyciele pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod numerem telefonów: 22 44 35 007, 22 44 34936, 22 44 35 009, 22 44 35 010, 22 44 34 901 lub osobiście w pokojach 216, 217, 218 II piętro w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2.

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30.

Ogłoszenie znajduje się w załączeniu.

Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach programu „SPORT 50 PLUS”, które będą odbywały się od 20 marca, w każdą środę, w godzinach 17.00 - 18.00. Zajęcia prowadzi profesjonalny trener, który przybliży także zasady prawidłowego poruszania się z kijkami.  Zbiórka przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2. Uwaga! Prosimy o zabranie swoich kijków!

Czytaj więcej: Nordic walking dla seniorów

Czytaj więcej: 7 certyfikatów w konkursie...Wilanów jest miejscem przyjaznym seniorom.

Miło nam poinformować, że gali konkursu „Miejsce przyjazne seniorom”, która odbyła się w Domu Kultury "Świt" w dniu 5 kwietnia 2019 r., Wilanów zdobył aż 7 certyfikatów w 4 kategoriach.
Nagrody przyznano:
❇️ Urzędowi Dzielnicy 
❇️ Międzypokoleniowemu Centrum Edukacji
❇️ Domowi Pracy Twórczej CKW
❇️ Wypożyczalni nr 52-Biblioteka Publiczna
❇️ Przychodni Lekarskiej przy ul. Kolegiackiej 
❇️ Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowej
Wyróżnienie indywidualne powędrowało do dyrektora Centrum Kultury Wilanów Roberta Woźniaka.
Rozpiera nas duma:)
Gratulujemy wszystkim laureatom!!!

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 2540 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Prezydent m.st. Warszawy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność w stosunku do nieruchomości spełniającej ustawowe przesłanki. W myśl art. 14 ustawy: „Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia albo zaświadczenia. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w czasie strajku nauczycieli nasze placówki: Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów i Biblioteka Wilanowska organizują bezpłatne zajęcia dla dzieci. Ich lista dostępna jest poniżej w załącznikach oraz na stronie: www.edukacja.warszawa.pl. Uwaga!! Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/opiekunami. Szczegółowych informacji o swojej ofercie udzielają nasze placówki. 

W związku z wystąpieniem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko, zwracamy się z prośbą do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska na temat:
- obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,
- oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.
Mając na uwadze powyższe, Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do dnia 20 marca 2019 r. zbiera wnioski i sugestie rolników i pszczelarzy w przedmiotowej sprawie, celem przedłożenia ich sejmowej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi.
Stanowisko można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w wersji papierowej składając stosowne pismo w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów.