b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW czwartek, 24 listopada o godzinie 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Członkowie Komisji będą obradowali w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11. 


Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja koncepcji rozwiązań ul. Czerniakowskiej - Bis  na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy (Trasy Mostu Południowego) do południowej granicy Warszawy.
3. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawu Zawadowskiego.
4. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie   ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj.
5. Sprawy różne.