b_450_0_16777215_00_images_plaza-koniec-konsultacji.jpgPodczas czwartkowego spotkania podsumowaliśmy konsultacje społeczne dotyczące Centrum Lokalnego w Wilanowie. Pytaliśmy Was, jaki chcecie park zamiast Plaży. Konsultacje dotyczyły zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Przyczółkowej i al. Wilanowskiej na przyjazną przestrzeń służącą wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Przeprowadziliśmy spotkania informacyjne, warsztaty, zaprosiliśmy mieszkańców na spacer badawczy i do zgłaszania uwag w punktach konsultacyjnych. Bardzo dużo uwag i opinii napłynęło za pośrednictwem skrzynki mailowej, dedykowanej konsultacjom. Za wszystkie głosy bardzo dziękujemy!
Obecnie trwa przygotowywanie raportu pokonsultacyjnego, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz na stronie poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.um.warszawa.pl.