Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 zaprasza na nowe zajęcia : Wspieranie więzi tata – dziecko. Warsztaty mające na celu budowanie pozytywnych relacji ojciec i dziecko, poprzez wspólną zabawę rodzica – w tym przypadku taty – z dzieckiem. Integracja i stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i otwartości. Spotkania będą uatrakcyjnione nauką języka angielskiego. Zajęcia będą miały formę aktywnych warsztatów/spotkań, połączonych z wprowadzeniem teoretycznym przez psychologa. Spotkania przeznaczone są dla ojców z dziećmi w wieku 2-3 lata. Podczas spotkań ojcowie z dziećmi będę mieli okazję wspólnie się pobawić i "nauczyć siebie nawzajem". Zajęcia będą odbywały się 1 x w tygodniu: soboty - 10.00 – 11.00. Planowany termin rozpoczęcia zajęć : 3.02.2018. Zapraszamy!

Cele zajęć:

- wielozmysłowe stymulowanie rozwoju małego dziecka,

- usprawnianie motoryki dużej i małej,

- kształtowanie funkcji koordynacyjno-wzrokowych,

- rozwijanie mowy dziecka i jego umiejętności komunikacyjnych,

- kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego.

 

Zajęcia będą miały formę aktywnych warsztatów/spotkań, połączonych z wprowadzeniem teoretycznym przez psychologa.

Spotkania przeznaczone są dla ojców z dziećmi w wieku 2-3 lata.

Podczas spotkań ojcowie z dziećmi będę mieli okazję wspólnie się pobawić i "nauczyć siebie nawzajem".

 

Zajęcia będą odbywały się 1 x w tygodniu:

soboty - 10.00 – 11.00

planowany termin rozpoczęcia zajęć : 3.02.2018

 

Prowadzące :

Agnieszka Stefaniak - logopeda, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny,

terapeuta SI I st. ,

Katarzyna Trędota - psycholog

 

Zapisy telefoniczne w sekretariacie Poradni (tel. 22 858 20 29)