Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały zbudowane progi zwalniające na ulicy Sarmackiej w Wilanowie Zachodnim na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Oś Królewska. Na tym samym odcinku ul.  Sarmackiej zakończyła się budowa oświetlenia.

Latarnie zostały uruchomione w grudniu 2011 r. Koszt inwestycji - 108 462 zł.


Również w grudniu zostało uruchomione oświetlenie  ul. Oś Królewska na odcinku od ul.Sarmackiej do ul. Rycerstwa Polskiego.  Koszt inwestycji  - 51 250 zł.

Od grudnia oświetlony jest też fragment ul. św. Urszuli Ledóchowskiej stanowiący dojazd do boiska 'Orlik 2012'.