alt

            11 stycznia 2012 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015”.Dokument jest wynikiem realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Projekt, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w dzielnicy realizowany był od kwietnia 2011 roku.

„Program Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015” powstał w celu realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz rozwijania świadomości społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Określa kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej rodzin zamieszkujących na terenie Wilanowa. Program ma na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli oraz ich wspólnot, wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej na rzecz rozwoju społecznego. Autorami programu jest Zespół Partycypacyjny utworzony z grupy wilanowskich mieszkańców, samorządowców i liderów.


W załączniku znajduje się dokument "Mój dom Wilanów".