b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 15 lutego w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2011 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie sesji.