b_450_0_16777215_00_images_plakaty_BP_Podzia_kwoty_przeznaczonej_do_dyspozycji_mieszkacw.png

Ruszyła 6. edycja budżetu obywatelskiego!

Już po raz szósty warszawiacy i warszawianki zdecydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Do dyspozycji mieszkańców jest rekordowa kwota, bo ponad 83 mln zł. Po raz pierwszy można złożyć projekty ogólnomiejskie – dotyczące kilku dzielnic lub całej Warszawy.

- Właśnie wystartowała szósta edycja budżetu obywatelskiego. Od dziś do 10 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Projekty mogą być różne – montaż hamaków w parkach, organizacja zajęć w domu kultury, remont boiska, budowa nowego placu zabaw czy ścieżki rowerowej - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej - Mamy nadzieję, że mieszkańcy chętnie skorzystają z nowości, czyli możliwości zgłoszenia projektów ogólnomiejskich. Aby dokładnie wyjaśnić mieszkańcom zasady nowej edycji, dziś o godz. 18.00 w każdej dzielnicy odbędą się spotkania otwarcia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, który chcą się zaangażować w rozwój naszego miasta!

- W ciągu pięciu edycji budżetu obywatelskiego warszawianki i warszawiacy rozdysponowali ponad 260 milionów złotych na ponad trzy tysiące projektów, które zostały wybrane z ponad dwunastu tysięcy zgłoszonych. Budżet w tej edycji będzie się rządził nowymi zasadami, które określiła Rada miasta w uchwale przyjętej 11 kwietnia. Zasady będą nowe, ale liczymy na niezmienny entuzjazm mieszkanek i mieszkańców w zmienianiu swojej najbliższej okolicy i decydowaniu o mieście – mówi Magdalena Roguska, radna m.st. Warszawy.

Co nowego w 6. edycji?
o Większa kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 83 mln złotych, czyli prawie 20 mln więcej niż w poprzednim roku, na realizację projektów warszawiaków.
o Poziom ogólnomiejski – możliwość zgłoszenia nie tylko projektów dzielnicowych, ale również ogólnomiejskich, dotyczących całego miasta lub kilku dzielnic.
o To samo kryterium ogólnodostępności we wszystkich dzielnicach. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych dotyczące potrzeby ujednolicenia zasad.
o Zmiana nazwy z „budżet partycypacyjny” na „budżet obywatelski”, zgodnie z regulacjami ustawowymi.
o Liczba wymaganych podpisów na liście poparcia – zgłaszając projekt dzielnicowy należy dostarczyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców z danej dzielnicy, z kolei do projektu ogólnomiejskiego trzeba dołączyć 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
o Zasady głosowania – każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.
o Więcej głosów decyduje o skierowaniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym – co najmniej 50.
Jak zgłosić projekt?
Projekt można zgłosić przez internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej.

Wsparcie oferowane mieszkańcom podczas etapu zgłaszania projektów
Dla mieszkańców potrzebujących pomocy w przygotowaniu i zgłoszeniu projektu będą organizowane różne formy wsparcia, m.in. maratony pisania projektów czy dyżury konsultacyjne. Będą to m.in.:
o Ogólnomiejski dyżur dot. projektów zieleni – 23 maja, godz. 17:00-20:30, Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), ul. Senatorska 27, sala konferencyjna, I piętro,
o Ogólnomiejski dyżur dot. projektów miękkich – 28 maja, godz. 17:00-20:30, CKS,
o Ogólnomiejski dyżur dot. projektów drogowych – 4 czerwca, godz. 17:00-20:30, CKS,
o Ogólnomiejski maraton pisania projektów – 8 czerwca, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56.

Harmonogram VI edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie
o Zgłaszanie projektów - 20 maja – 10 czerwca 2019 r.
o Ocena zgłoszonych projektów - 11 czerwca – 8 sierpnia 2019 r.
o Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania i ewentualna ponowna ocena - 9 – 26 sierpnia 2019 r.
o Głosowanie na projekty - 6 września – 23 września 2019 r.
o Ogłoszenie wyników głosowania - 3 października 2019 r.
o Realizacja zwycięskich pomysłów - 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji można znaleźć na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu w Warszawie - www.twojbudzet.um.warszawa.pl.