alt

W sobotę, 31 marca Centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci i rodziców w godz 13.00 - 17.00 do siedziby CKW przy ul. Wiertniczej 26 na warsztaty, w trakcie których wykonane zostaną palmy wielkanocne oraz pisanki.

Prosimy dzieci o przyniesienie ze sobą 2 wydmuszek. Warsztat jest płatny 20 zł od dziecka - opiekun bezpłatnie. Opłaty (do 30.03) prosimy przesyłać na konto z dopiskiem 'Warsztaty 31.03'.
Informacje szczegółowe pod nr tel. 22-651-98-20.

Zapraszamy!