W związku z możliwością  występowania w  ciągu kilku najbliższych miesięcy  intensywnych  i gwałtownych opadów atmosferycznych, Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przypomina o  obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145):


• obowiązku utrzymania przez zainteresowanych właścicieli gruntów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w sprawności technicznej – art. 77
•  zakazie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie – art. 29 ust. 1
•  zakazach mających na celu ochronę urządzeń wodnych np. rowy, kanały – art. 65 ust. 1:
- niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych
- utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem  urządzeń wodnych
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich  uszkodzenie.