b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 4 kwietnia o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XX sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE

Porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje na temat planowanej inwestycji, budowy siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów  do budżetu m.st. Warszawy
na 2012 r.
6. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z działalności za 2011 rok.
7. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2014:
8. Przyjęcie protokołu Nr XIX sesji z dnia 7 marca 2012 r.  
9. Interpelacje i zapytania radnych.
 Zamknięcie sesji.

SESJA ON-LINE