Rozpoczęła się budowa zatok postojowych w liniach rozgraniczających ulicy Sarmackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Oś Królewska w Wilanowie Zachodnim.Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie zatok postojowych, uporządkowanie terenu oraz wykonanie trawników. Zakończenie - początek kwietnia 2012 r..
W najbliższym czasie zostaną również wybudowane dwa progi zwalniające w ulicy Oś Królewska.