b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgW środę, 23 maja w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbyła się XXI sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE
Porządek obrad XXI Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady.
4.  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego Sprawozdania opisowego
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2011 r.
5. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów  do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.
6. Projekt stanowiska w sprawie przydzielenia radiowozu policyjnego oraz dodatkowych służb ponadnormatywnych dla Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.
7. Projekt stanowiska w sprawie uchwalenia przepisów regulujących tryb procedowania nad projektami uchwał Rady m.st. Warszawy, zgłoszonymi w trybie § 29 ust. 2 pkt. 5 Statutu m.st. Warszawy.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z działalności za 2011 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Anna Drewniak).
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Stanisław Orzeł).
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  (Krzysztof Kanabus).
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  (Katarzyna Radzikowska). 
14. Przyjęcie protokołu obrad XX sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie sesji.

SESJA ON-LINE