Informujemy, że decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększona została pula środków zobowiązań, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW w roku 2012 w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.


Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 20 czerwca 2012 r. wznowiony został nabór wniosków na finansowanie realizacji podłączeń w latach 2012 - 2013 na dotychczasowych zasadach tj. nabór ciągły do wyczerpania środków.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW, tak więc o udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków.

Kontakt dla zainteresowanych: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pok. 407, tel. 22 116 88 16, 22 642 60 01 wew. 407.