Na terenie Wilanowa Zachodniego zakończyła się budowa progów zwalniających, które mają poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tej części dzielnicy.

Wykonano dodatkowe progi zwalniające na ul. F. Klimczaka w rejonie 'Plaży Wilanów' oraz na ul. Oś Królewska na odcinku ul. Sarmacka - Al. Rzeczypospolitej.
Zbudowany został również próg zwalniający na ul. K. Kieślowskiego na odcinku ul. F. Klimczaka – ul. Oś Królewska.